Prekių pirkimo-pardavimo ir grąžinimo taisyklės

1.     Bendrosios nuostatos


1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes www.trafic.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Autoresta LT“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį ir patvirtina susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudamas mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“.  Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: 

(a) apmokėjimo sąlygų keitimo.

(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

1.4. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.


2.     Pirkėjo teisės ir pareigos


2.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos arba pateikti aiškų pranešimą elektroniniu paštu [email protected] kuriame būtų aiškiai išdėstytas sprendimas atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties.

2.3. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas. 

2.4. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.

2.5. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus  šios pirkimo-pardavimo sutarties 2.3. ir 2.4. punktuose. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 

2.6. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:

  1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę/Prekes Pardavėjui;

  2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui. 

2.7. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

2.9. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.

2.10.  Pirkėjas turi teisę ir  yra skatinamas atsispausdinti šias šis Taisykles ateities reikmėms.

2.11. Grąžinimai priimami tik per kurjerių tarnybas, prekes atsiunčiant adresu Šilutės pl. 21, Klaipėda arba fizinėje parduotuvėje.


3.     Pardavėjo teisės ir pareigos


3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų , kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.

3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą ir atsisakius nuotolinės sutarties, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje išanksto Pirkėjo neįspėjus.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paseklbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.

4.     Prekių kaina ir atsiskaitymas.


4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.

4.2.  Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.3. Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti dviem būdais: 

4.3.2. Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis.

4.3.3. Bankiniu pavedimu.


5.     Prekių pristatymas.


5.1.  Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos kurjeriu arba Pardavėjo transportu.

5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.

5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4.  Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu)  apie tai  įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

5.5.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas siuntos priėmimo metu. Pirkėjas atidžiau apžiūrėjęs siuntą gali teikti pretenziją Pardavėjui dėl asortimento neatitikimo (pvz., trūkstamų dalių, sumaišytų prekių, spalvų ar atspalvių neatitikimo) per vieną dieną nuo siuntos priėmimo. Pirkėjas dėl prekės kokybės pretenziją gali teikti per 2 metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos. 

5.6.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra  tinkamai atliktos.

5.7.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

5.8. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) nustačius gauto užsakymo asortimento neatitikimus (trūkstamos prekės, sumaišytos prekės, netinkamos spalvos ar atspalviai) privaloma kreiptis į Pardavėją (Pardavėjo atstovą) kuo įmanoma greičiau ir informuoti apie neatitikimus elektroniniu paštu [email protected]6.   Prekių garantija


6.1. Visoms prekėms taikomas iki dviejų metų garantinis terminas pagal ES nuostatas. Jei prekė ne dėl Jūsų kaltės pasirodė netinkama naudoti nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, ji keičiama į naują, taisoma arba grąžinami pinigai. Prekių keitimas, grąžinimas, netinkamų naudoti priėmimas atliekamas parduotuvėje arba galite jas (kartu su pirkimą patvirtinančiais dokumentais bei nurodyta grąžinimo priežastimi) išsiųsti per kurjerines tarnybas į parduotuvę: Šilutės pl. 21, LT-91107, Klaipėda.

6.2.  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

6.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi  el. parduotuvės bendraisiais kontaktais.7.    Informacijos siuntimas


7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir sms žinute užakyme nurodytu telefono numeriu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.


8.    Atsakomybė


8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasėkmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.

8.2. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstaymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

8.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


9.    Baigamosios nuostatos


9.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).


Šiame tinklalapyje naudojami slapukai ir naršyklės sesijos duomenys, kad galėtume suteikti jums geriausią patirtį.

Tęsdami naršyti tinklalapyje arba paspaudę sutinku mygtuką žemiau, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Galite sužinoti daugiau apie slapukus, naudojamus mūsų tinklalapyje čia

Sutinku
0
Trafic.lt